Viewing articles tagged 'cpanel'

 آموزش ساخت اکانت در WHM-Cpanel

چگونه در WHM برای یک دامنه، هاست تعریف کنیم ؟برای انجام این کار شما ایتدا به یوزر خود به کنترل...