هاست دانلود و آپلود

هاست دانلود 1 گیگ
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل سی پنل
 • دو عدد ساب دامین
 • دوعدد ادد دامین
 • یک عدد دیتابیس
 • هارد پرسرعت SSD
هاست دانلود 18 گیگابایت
 • 18 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • دو عدد ساب دامین
 • دوعدد ادد دامین
 • کنترل پنل سی پنل
 • هارد پرسرعت SSD
هاست دانلود 2 گیگ
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • دو عدد ساب دامین
 • دوعدد ادد دامین
 • یک عدد دیتابیس
 • کنترل پنل سی پنل
 • هارد پرسرعت SSD
هاست دانلود 3 گیگ
 • 3 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • دو عدد ساب دامین
 • دوعدد ادد دامین
 • یک عدد دیتابیس
 • کنترل پنل سی پنل
 • هارد پرسرعت SSD
هاست دانلود 5 گیگ
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • دو عدد ساب دامین
 • دوعدد ادد دامین
 • یک عدد دیتابیس
 • کنترل پنل سی پنل
 • هارد پرسرعت SSD