نمایندگی وب حرفه ای

3 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
میزبانی ابری - CloudLinux
انتخاب نسخه PHP دلخواه PHP7 - PHP5.x
آنتی شل و اسکنر قدرتمند cXs
استفاده از هارد پرسرعت SSD
DNS اختصاصی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته
قابليت ساخت نامحدود اكانت
انتقال رایگان وب سایت های شما

  • امکانات نامحدود
5 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
میزبانی ابری - CloudLinux
انتخاب نسخه PHP دلخواه PHP7 - PHP5.x
آنتی شل و اسکنر قدرتمند cXs
استفاده از هارد پرسرعت SSD
DNS اختصاصی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته
قابليت ساخت نامحدود اكانت
انتقال رایگان وب سایت های شما

  • امکانات نامحدود
10 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
میزبانی ابری - CloudLinux
انتخاب نسخه PHP دلخواه PHP7 - PHP5.x
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXs
استفاده از هارد پرسرعت SSD
DNS اختصاصی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته
قابليت ساخت نامحدود اكانت
انتقال رایگان وب سایت های شما

  • امکانات نامحدود
15 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
میزبانی ابری - CloudLinux
انتخاب نسخه PHP دلخواه PHP7 - PHP5.x
آنتی شل و اسکنر قدرتمند cXs
استفاده از هارد پرسرعت SSD
DNS اختصاصی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته
قابليت ساخت نامحدود اكانت
انتقال رایگان وب سایت های شما

  • امکانات نامحدود
30 گیگابایت

ترافیک ماهانه نامحدود
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
میزبانی ابری - CloudLinux
انتخاب نسخه PHP دلخواه PHP7 - PHP5.x
آنتی شل و اسکنر قدرتمند cXs
استفاده از هارد پرسرعت SSD
DNS اختصاصی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته
قابليت ساخت نامحدود اكانت
انتقال رایگان وب سایت های شما

  • امکانات نامحدود