میزبانی وب حرفه ای

میزبانی ابری و با هارد پرسرعت

150 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه
500 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه
1000 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه
2000 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه
3000 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه
4000 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه
5000 مگابایت

وب سرور قدرتمند Apache
میزبانی ابری - CloudHosting
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
استفاده از هارد پرسرعت اس اس دی
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
نصب رایگان اسکریپت مدیریت محتوای دلخواه شما
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود کلیه امکانات
 • PHP7 - PHP5.x انتخاب نسخه PHP دلخواه